Totální proktokolektomie s náhradou konečníku tenkým střevem – šance na plnohodnotný život

Ještě v nedávné době byli pacienti trpící ulcerózní kolitidou ( vředová choroba tlustého střeva) nebo familiární polypózou ( rodinná dispozice k tvoření množství nezhoubných nádorů s rizikem maligního zvratu) postihující tlusté střevo a konečník nuceni podstoupit výkon, při kterém jim bylo  odstraněno celé tlusté střevo a konečník včetně svěrače a vytvořen trvalý vývod tenkého střeva (ileostomie).

Současná moderní chirurgie nabízí těmto pacientům operaci, při níž je ponechán řitní kanál se svěračovým mechanismem  a po odstranění postiženého tlustého střeva a konečníku je z tenkého střeva  vytvořen reservoir (pouch), který je napojen na ponechaný řitní kanál.

Po takovémto náročném zákroku nejenže pacienti nemají trvalý umělý vývod, ale mohou  vést naprosto normální a plnohodnotný život. To, co by ještě před nedávnem nebylo možné, se dnes již řadí  mezi další úspěchy moderní medicíny. Skoro k zázraku je však možno přirovnat fakt, že takto operované pacientky mohou otěhotnět a následně porodit zdravé dítě, a to i opakovaně.

Forma porodu, kterou je plánovaný císařský řez v epidurální anestesii, a zejména pak osobní účast kolorektálního chirurga (chirurg specializující se na operace střev a konečníku), který operaci střev prováděl, je v takovýchto případech zcela klíčová. Při plánovaném císařském řezu v epidurální anestesii je dostatek času na proniknutí do dutiny břišní, kde jsou po předchozí operaci či sérii operací často srůsty, a rovněž je možné po vybavení plodu z dělohy dutinu břišní řádně zrevidovat. Dále pak odpadá riziko poranění svěračů, ke kterému by mohlo dojít při spontánním porodu. Dobrý stav svěračů je pro dlouhodobou správnou funkci neorekta ( náhradního konečníku vytvořeného z tenkého střeva) zcela zásadní. Jedině úzkou spoluprací jednotlivých odborníku, v tomto případě gynekologa a kolorektálního chirurga, lze zajistit dobrý výsledek.

V současné době je na světě popsáno pouze několik desítek podobných porodů, v celé České republice je takto šťastných asi 40 žen. MUDr. Richard Sequens, přednosta Centra chirurgické gastroenterologie v nemocnici Milosrdných Sester sv.Karla Boromejského v Praze tyto operace provádí od roku 1993 a má ve své péči již 5 žen, které porodily zdravé miminko, z toho dvě ženy 2x. U dalších dvou pacientek s diagnózou ulcerózní kolitidy byl císařský řez proveden v období po první operaci, kdy měly dočasný vývod na tenkém střevě. U jedné byl následně vytvořen pouch, druhá na tuto operaci čeká.

Podobný přístup je používám i u pacientek trpících závažnějšími formami Crohnovy choroby, což je další velice častá forma zánětlivého onemocnění střeva. Tyto pacientky mají za sebou často opakované náročné operace a některé mají v určité fázi léčení i umělý vývod na tenkém či tlustém střevě ( ileostomie či kolostomie ). V rámci Centra chirurgické gastroenterologie takto porodilo již 5 pacientek, z toho jedna pacientka s kolostomií dvakrát.

Když připočteme minimálně 5 dětí, které dokázali zplodit muži po proktokolektomii, máme v rámci Centra již malou mateřskou školku, což je jistě dobrá zpráva pro potenciální adepty chirurgické léčby těchto závažných onemocnění.

Článek z roku 2010