Rokycanská nemocnice, a.s., a její další cesta

Článek vyšel v příloze Plzeňského deníku „Chováme se odpovědně“ dne 18.4.2018.

Rokycanská nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením okresu poskytujícím kromě jiného i akutní lůžkovou péči. Během své šedesátileté historie již mnohokrát musela reagovat na vnější vlivy společenské, politické, ekonomické, sociální a také samozřejmě na vlivy z oblasti vědeckých poznatků. Demografické vlivy v roce 2017 nemocnicí otřásly, jejich důsledkem přišla o velmi důležité a radost plodící oddělení, a to o porodnici a lůžkovou gynekologii.

Po odeznění rozčarování ze ztráty porodnice RN hledá, co náhradního nabídnout obyvatelům okresu Rokycany.

Vedení nemocnice plánuje změnu prostředí pro oddělení také velmi potřebné, využívané a nenahraditelné, které se léta krčí v suterénních prostorách. Rehabilitační oddělení získá nově zrekonstruované prostory. Úpravami se jak pro zaměstnance, tak hlavně pro pacienty, docílí toho, co si personál dávno přeje: provozování oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny v důstojném prostředí. Zároveň bude vyřešená složitá doprava invalidů na toto pracoviště.

Vzdáleným cílem je lůžkové oddělení následné rehabilitační péče.

Lůžkovou kapacitu nemocnice vedení nechce snižovat, naopak počet lůžek lze navýšit, a je předpoklad, že budou plně využívaná. Otevřela se možnost provozování oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. To ovšem předpokládá, že se zdravotnické zařízení popere s neblahou personální situací v oblasti sester a ošetřovatelského personálu.

Od července 2017 je chirurgické oddělení posílené a pracuje pod vedením primáře MUDr. Richarda Sequense. Oddělení, které dosud provádělo dost širokou škálu výkonů, může obohatit své služby o výkony kolorectální medicíny, na něž je primář Sequens odborník. Samozřejmě do výše možností zdravotnického zařízení, co se týká pooperační péče.

Na spolupráci chirurgického a interního oddělení, konkrétně v gastrointestinální oblasti, je postavený plán programu preventivní péče v boji proti rostoucímu výskytu kolorectálního karcinomu, tj. zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. Tomuto onemocnění lze předcházet jeho včasným záchytem, a to ve fázi střevních polypů a jejich odstraňováním dříve, než se rozvinou do nádoru. K tomu slouží vyšetření endoskopickým přístrojem, tzv. kolonoskopem. Endoskopické pracoviště má svým charakterem komplexní náplň, neboť vyšetřuje jak interní pacienty, tak chirurgické pacienty akutní z jednotky intenzivní péče i ambulatní od praktických lékařů či od ambulantních specialistů.

Popsané plánované směry rozvoje jsou nemyslitelné bez dobře fungující interny, komplementu a dalších ambulantních provozů. A také bez dobrého technického zázemí a spolupráce s dalšími zdravotnickými zařízeními.

Originální článek: